Joop +16-03-2016

Joop +16-03-2016

Joop +16-03-2016

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze goede vriend en collega Joop Evers.

Soons bestaat sinds 1896 en de mensen die niet beter weten, denken dat Joop al sinds die tijd in dienst is.
39 jaar heeft hij voorop gelopen, eerst als monteur en later als werkvoorbereider stond hij dag en nacht paraat voor ons, en voor ons bedrijf.

Hij heeft ons allemaal, jong en oud, omarmd en meegenomen in zijn reis om ons alles te leren over zonwering en rolluiken. En hoe druk het ook was op de zaak, Joop kon met zijn humor weer iedereen aan het lachen maken.

Maar vooral heeft hij ons geleerd dat als we het samen doen, als team, we alles aankunnen.
Wat zijn we trots dat wij zo’n vriend en collega hebben gehad.

Hij heeft de lange en zware strijd tegen zijn ziekte niet kunnen winnen.
Nu moeten we afscheid nemen, wat valt het ons zwaar.

Joop wat ben je een geweldige lieve en sterke man, we zullen je allemaal missen en je zult in in onze harten zal je altijd blijven bestaan. We hebben genoten van je en zullen dit ook blijven doen, je bent een topper.

Wij wensen Mary, Jeffrey, Remy, familie en vrienden van Joop heel veel sterkte toe.

De bèste vrund dee ste höbs bij de firma Soons, veer zalle diech noets vergeete!!

SoonsJoop +16-03-2016